Nyelvet választ
Bejelentkezés
Felhasználó:
Jelszó:
regisztráció
Statisztika
Regisztrált felhasználó 6.468, Felhasználó online 269 (regisztrált 1, nem regisztrált 268)
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
© 2018 www.pannonia-ring.com
Joerg Wanker - Softwarengineering, A-1160 Bécs, Koppstrasse 103, a továbbiakban "PanBazár" online hirdetésmegbízásokra vonatkozó Általános Üzleti Feltételei.

1.) Általános tudnivalók


Az alábbi Általános Üzleti Feltételek értelmében egy "online-hirdetésmegbízás" egy ügyféllel vagy egyéb érdeklődővel kötött szerződés egy vagy több reklámeszköz az internetben a www.pannonia-ring.com-on történő terjesztését illetően. Az online-hirdetésmegbízások lebonyolítására kizárólag az alábbi Általános Üzleti Feltételek és az aktuális érvényes árak alkalmazandóak. Díjtalan szolgáltatások bármikor megszüntetésre kerülhetnek vagy fizetendő szolgáltatásként vehetők igénybe. Ebből adódóan a PanBazárt semmiféle vételárleszállítási, visszatérítési vagy kártérítési kötelezettség nem terheli. A PanBazár ügyfelei vagy harmadik személyek Általános Üzleti Feltételeinek alkalmazása akkor is ki van zárva, ha azokkal kapcsolatban a PanBazár nem fejezte ki kifejezetten ellentmondását és/vagy a szolgáltatásokat ellentmondás nélkül elvégzi.2.) Használati feltételek


Jelenleg ez a szolgáltatás visszavonásig magánszemélyek részére díjtalan. Az online feladott hirdetések az utolsó változtatástól számított 14 napig vannak a rendszerben tárolva és láthatók az interneten. Ezen időtartam lejártával a hirdetések automatikusan törölve lesznek. PanBazár fenntartja magának azt a jogot, hogy a hirdetésfelvételt bármikor indokok megnevezése nélkül visszautasítsa. Továbbá a PanBazár fenntartja magának azt a jogot, hogy a teljesen témát tévesztett ("OFF TOPIC") hirdetéseket a megfelelő kategóriába sorolja vagy törölje.3.) Felelősség


A PanBazár semmilyen jellegű felelősséget nem vállal.
A PanBazár semmilyen jellegű sikergaranciát nem vállal a www.pannonia-ring.com-on meghirdetett tárgyak eladásával kapcsolatban. A Panbürse felhasználói a felhasználási feltételeket tudomásul vették és elfogadták. A hirdetések nem sérthetik az osztrák vagy az EU jogot sem tartalom, sem megfogalmazás, sem a hirdetés célja szempontjából.4.) Zárórendelkezések


Ezen Általános Üzleti Feltételekben elkövetett változások, kiegészítések valamint külön megállapodások kizárólag írásos formában érvényesek. Ez vonatkozik az írásbeliség záradék megváltzotatására vagy kiegészítésére is. A fax vagy elektronikus médiák útján közlés eleget tesz a szükséges írásbeli formának. Ha ezen egyezmény bármelyik rendelkezése részben vagy egészben érvényét veszti, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendlekezések helyett olyan, egy a jelen egyezmény céljának és értelmének megfelelő vagy legalább ahhoz közeli pótrendelkezés kerül érvényre, amivel a szerződő felek ugyanannak a gazdasági eredménynek a céljából megegyeztek volna, ha az adott rendelkezés érvényességéről tudomásuk lett volna. Ugyanez a rendelkezések hiányosságára is vonatkozik. Minden vitás ill. peres ügyben a bírói illetékesség kizárólag Bécsben van. Az Osztrák Köztársaság alaki és anyagi jogrendszere érvényes.

Esemény ma
56 Bizi's  -Racedays by bizi56.at
Esemény holnap
Team Mike Wohner 2017
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés